Echinofossulocactus mix
1 - Echinofossulocactus mix ©JLcoll
Echinofossulocactus coptonogonus FA
2 Echinofossulocactus coptonogonus JLcoll.1322
Echinofossulocactus crispatus guerraianus JLcoll.1312 (FA)
3 Echinofossulocactus crispatus guerraianus (young-old) JLcoll.1312
Echinofossulocactus lloydii Lau 751, 18 de Marzo, NL, Mexico JLcoll.1334
4 Echinofossulocactus lloydii Lau 751 JLcoll.1334
Echinofossulocactus obvallatus caespitosus JLcoll.1320
5 Echinofossulocactus obvallatus caespitosus JLcoll.1320
Echinofossulocactus obvallatus ex sp fl. blanc-crème strié JLcoll.1362
6 Echinofossulocactus obvallatus ex sp fl. blanc-crème strié JLcoll.1362
Echinofossulocactus ochoterenanus sphacelatus JLcoll.1382 (small quantity)
7 Echinofossulocactus ochoterenanus sphacelatus (young-old) JLcoll.1382
Echinofossulocactus sp Dscf634 (cf crispatus) JLcoll.1369 (small quantity)
8 Echinofossulocactus sp Dscf634 (cf crispatus) JLcoll.1369
Echinofossulocactus vaupelianus albatus JLcoll.1316 (small quantity)
9 Echinofossulocactus vaupelianus albatus JLcoll.1316