Echinocereus (incl. Wilcoxia)

Shopping Cart

- Echinocereus mix Collection JL2 Echinocereus mix old seeds 0.1€ 200 seeds
1Echinocereus mix old seeds 0.1€ 200 seeds
Echinocereus adustus Lau 646 Cosihuiriachic, Chihuahua, Mexico ©JLcoll.1153 Echinocereus adustus Lau 646 Cosihuiriachic, Chihuahua, Mexico FA
2Echinocereus adustus Lau 646 Cosihuiriachic, Chihuahua, Mexico FA
Echinocereus barthelowanus ©Juergen Menzel Echinocereus barthelowanus BC, Mexico JM
3Echinocereus barthelowanus BC, Mexico JM
Echinocereus cinerascens ehrenbergii Los Venados Dscf1542 Echinocereus cinerascens ssp. ehrenbergii Los Venados, Hidalgo, Mexico JLcoll.1272
4Echinocereus cinerascens ssp. ehrenbergii Los Venados, Hidalgo, Mexico JLcoll.1272
Echinocereus fendleri v. kuenzleri Dscf5644 Echinocereus fendleri v. kuenzleri SB193 Buenaventura, Chihuahua, MX †
5Echinocereus fendleri v. kuenzleri SB193 Buenaventura, Chihuahua, MX †
Echinocereus klapperi P1210525 Echinocereus klapperi PR
6Echinocereus klapperi PR
Echinocereus papillosus ©JLcoll.1225 Echinocereus papillosus SB1787
7Echinocereus papillosus SB1787
Echinocereus pentalophus JLcoll.1236 Echinocereus pentalophus JLcoll.1236
8Echinocereus pentalophus JLcoll.1236
Echinocereus pentalophus ssp. procumbens JLcoll.1241 Echinocereus pentalophus ssp. procumbens FA
9Echinocereus pentalophus ssp. procumbens FA
Echinocereus rigidissimus rubispinus Lau088 JL1255 Echinocereus rigidissimus rubispinus Lau088 Sierra Obscura, Chih., MX FC
10Echinocereus rigidissimus rubispinus Lau088 Sierra Obscura, Chih., MX FC
Echinocereus scheeri gentryi JLcoll.1262 Echinocereus scheeri ssp. gentryi L087 Sierra Obscura, Chih.-Son. MX †
11Echinocereus scheeri ssp. gentryi L087 Sierra Obscura, Chih.-Son. MX †
Echinocereus scheeri obscuriensis -032 Echinocereus scheeri obscuriensis Lau091 Sierra Obscura, Chih., MX JL1266
12Echinocereus scheeri obscuriensis Lau091 Sierra Obscura, Chih., MX JL1266
Echinocereus schmollii ©JLcoll.1313 Echinocereus schmollii JM
13Echinocereus schmollii JM
Echinocereus subinermis JLcoll.1280 Echinocereus subinermis FA+JLcoll.1280
14Echinocereus subinermis FA+JLcoll.1280
Echinocereus websterianus Dscf6005 Echinocereus websterianus (BC, Mexico) P.Charbonnier
15Echinocereus websterianus (BC, Mexico) P.Charbonnier