Wigginsia sellowii ©JLcoll.4473  Wigginsia sellowii FA (ex Kuentz
1Wigginsia sellowii FA (ex Kuentz
Wigginsia vorwerkiana Colombia JLcoll.3525  Wigginsia vorwerkiana FA (Colombia) †
2Wigginsia vorwerkiana FA (Colombia) †