Strombocactus mix-024  Strombocactus mix old seeds 0.1€ 1000 seeds!
1Strombocactus mix old seeds 0.1€ 1000 seeds!
Strombocactus disciformis JLcoll.4198  Strombocactus disciformis JLcoll.4198 + FA ex AdB
2Strombocactus disciformis JLcoll.4198 + FA ex AdB
Strombocactus disciformis ssp. esperanzae JLcoll.4197  Strombocactus disciformis ssp. esperanzae FA (ex pulcherrimus) GK9582-04
3Strombocactus disciformis ssp. esperanzae FA (ex pulcherrimus) GK9582-04
Strombocactus disciformis v. jarmilae ©J.Menzel  Strombocactus disciformis v. jarmilae FA ex GK1718/99
4Strombocactus disciformis v. jarmilae FA ex GK1718/99