Neobuxbaumia euphorbioides ©JLcoll.3301  Neobuxbaumia euphorbioides JLcoll.3301
1Neobuxbaumia euphorbioides JLcoll.3301