Neobuxbaumia euphorbioides ©JLcoll.3301
1 Neobuxbaumia euphorbioides ©JLcoll.3301