Neobuxbaumia euphorbioides ©JLcoll.3301
1Neobuxbaumia euphorbioides ©JLcoll.3301