Lophophora diffusa JL (small quantity)
1Lophophora diffusa JL (small quantity)
Lophophora diffusa (echinata) FA (small quantity)
2Lophophora diffusa (echinata) FA (small quantity)
Lophophora diffusa v. lutea FA( (very small quantity)
3Lophophora diffusa v. lutea FA( (very small quantity)
Lophophora fricii (San Pedro, Mexico) JLcoll.2480 (small quantity)
4Lophophora fricii (San Pedro, Mexico) JLcoll.2480 (small quantity)
Lophophora koehresii JLcoll.2475+FA (small quantity)
5Lophophora koehresii JLcoll.2475+FA (small quantity)
Lophophora williamsii JLcoll.2481 (small quantity)
6Lophophora williamsii JLcoll.2481 (small quantity)
Lophophora williamsii caespitosa JLcoll.2482 (small quantity)
7Lophophora williamsii caespitosa JLcoll.2482 (small quantity)
Lophophora williamsii 'decipiens' JLcoll.2483 (small quantity)
8Lophophora williamsii 'decipiens' JLcoll.2483 (small quantity)